תעודות


רישיון לייצור מזון


רישיון לייצור מזון


רישיון כריית ג'ילין


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


ג'ילין יואן טונג מינרלים ושות 'בע"מ תעודת הלה


ג'ילין יואן טונג מינרלים ושות 'בע"מ תעודת הלה


כשר